List/Grid

Tin tức Subscribe to Tin tức

Đóng bàn ghế học sinh kém chất lượng

Đóng bàn ghế học sinh kém chất lượng

Theo kết luận của Thanh tra tỉnh Cà Mau, nhà thầu (ở gói thầu số 3, chương trình kiên cố hóa trường lớp giai đoạn 1 – 2009 của tỉnh… Chi tiết »

Trang bị bàn ghế cho học sinh: Còn nhiều bất cập!

Trang bị bàn ghế cho học sinh: Còn nhiều bất cập!

Năm học 2012 – 2013 đã bắt đầu gần 1 tháng, song, các trường vẫn còn đang loay hoay với chuyện bàn ghế, chỗ ngồi cho học sinh không đúng… Chi tiết »

Quan chức mở hầu bao mua bàn ghế cho học sinh nghèo

Quan chức mở hầu bao mua bàn ghế cho học sinh nghèo

Các quan chức giáo dục tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc được yêu cầu góp tiền riêng giúp các trường thiếu thốn trong địa phương mua bàn ghế cho học sinh… Chi tiết »